Analyse     Advies     Architectuur     Actie

Analyse

De informatica binnen uw bedrijf is geen eiland.

VB-Consult maakt een grondige analyse van de bedrijfseconomische, sociologische en psychologische factoren waarmee uw IT-project te maken krijgt:

Wat is de IT-historiek binnen uw bedrijf? Welke successen en mislukkingen zijn er geweest?

Over hoeveel informatica know-how kan u beschikken binnenshuis?

Wat is de algemene bedrijfscultuur? Wat is de attitude van het personeel ten opzichte van veranderingen?

Hoe is uw bedrijf georganiseerd? Hoe leidt u het bedrijf?

Wat wil u uiteindelijk bereiken met het IT-project?

VB-Consult brengt het brede werkveld analytisch en objectief voor u in kaart.