Carrièrepad

Vanaf november 2005: zelfstandig IT management-consultant, Enterprise Architect

Tot juli 1992: technische kennisingenieur, gespecialiseerd in het ontwikkelen van regelsystemen en talen op maat.

Vanaf juli 1992 ook: functioneel kennisingenieur, gespecialiseerd in logistieke problemen, i.h.b. diagnose en planning en scheduling.
Projectleider van gemengde teams (klant, Warmoes) van 3-tal personen.

Vanaf april 1995: Software Consultant voor de producten binnen Application Lifecycle Solutions (ALS). Dit houdt begeleiding van de klant op zowel functioneel, technisch als organisatorisch vlak.

Vanaf januari 1998 vooral: IT Projectleiding & coaching van gemengde teams (interne klant medewerkers en consultants).

Vanaf januari 1999 aangevuld door ook: 
Actief bij het uitbouwen van projectorganisaties en het uitwerken van business & ICT processen.

Vanaf september 2000 aangevuld door ook:
Deel uitmaken van het managementteam van Application Engineers als teamleader, verantwoordelijk voor de evolutie, begeleiding en evaluatie voor een tiental consultants.

Vanaf september 2002 aangevuld door:
Deel uitmaken van het managementteam als 'technical manager' met enkele teamleaders. Deze functie is later uitgegroeid tot Operations Manager met een inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de ontplooiing van de consultants, interne IT en de project- & change-management aanpak bij Application Engineers.