Realisaties

Projecten in bank- & verzekeringssector, overheid en industrie zoals:

ABN AMRO, ACV, AGFA, ASG Syndicat Générale, B.A.E.F. [Belgian American Educational Foundation], Bandag, Belastingdienst Nederland, Compu-Mark, DGZ [Dierengezondheidszorg Vlaanderen], DVV, EuroClear, IPPA, KBC-ICT, Koning Boudewijnstichting, Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid, LCM (Landsbond Christelijke Mutualiteiten), Ministerie van Volksgezondheid, MIVB-STIB (Brusselse metro), RKW (Rijksdienst voor Kinderbijslag),

Voorbeelden van grotere projecten:

Management consultancy bij het kiezen en invoeren van een ICT-pakketten ter ondersteuning van de belangrijkste business processen bij de Koning Boudewijnstichting;

Program management bij het ontwerp en ontwikkeling van een gestandaardiseerde aanpak bij invoering van een modelleerstool ter standaardisatie van alle modelleerwerk in een ICT afdeling van de KBC Bank;

Projectleiding bij ontwerp, realisatie en invoeren van een meertalige kennis-editor voor tarificatie en validatie van geneeskundige verstrekkingen bij LCM;

Audit van een nieuwe projectontwikkelingsaanpak bij de realisatie van een nieuwe kredietapplicatie bij een grotere bank ABN-AMRO;

Projectleiding bij ontwerp, ontwikkeling en invoering van de integratie van AionDS in een ontwikkelingsomgeving van een grotere bank ABN-AMRO;

Ontwerp, ontwikkeling en invoering van een planningssysteem voor het plannen en opvolgen van kritische computer en manuele taken bij Euroclear;

Projectleiding, ontwerp, ontwikkeling en invoering van een schedulingsysteem voor het persen van herbekledingsrubber bij Bandag;

Ontwerp, ontwikkeling en invoering van een systeem voor personeelsplanning bij Agfa;

Ontwerp, ontwikkeling en invoering van een meertalig, multi-user diagnose systeem voor metrostellen te Brussel. Belangrijk was dat waarbij binnen de 30 seconden een exploitatie en technische advies moest verleend worden;

Ontwikkeling van een module voor de berekening van premies van arbeidsongevallenverzekeringen bij ASG;

Ontwerp van een juridisch expertsysteem betreffende de steunverlening van het OCMW voor het Ministerie van Volksgezondheid;

Ontwikkeling van een toepassing voor de bepaling van werklozensteun bij het ACV;

Ontwikkeling van een juridisch expertsysteem betreffende de gewaarborgde kinderbijslag bij de RKW;

Ontwikkeling van een systeem ter evaluatie van kredietaanvragen van KMO's bij IPPA.