Studies

Universitair onderwijs

Periode: van 1984 tot 1988
Richting: Licentie Informatica (masters) optie: Artificiële Intelligentie
Waar:  Vrije Universiteit Brussel
Eindwerk: Modules voor de planning en uitvoering van krachtgecontroleerde
robotacties

Postuniversitair onderwijs

Periode: van 1992 tot 1994
Richting: Postgraduaat bedrijfskunde (Bedrijfskundig ingenieur)
Waar:  Vlerick School Universiteit Gent - Industrieel beheer
Eindwerk: geen - ik heb alleen de vakken gevolgd en daarover examen afgelegd