Eenvoud siert

Waarom zoeken we vaak naar moeilijke oplossingen?

Hoe vaak wordt een IT-oplossing eerder als een extra last gezien in plaats van een hulp? Waarom bouwen we dure en logge systemen om scheef gegroeide situaties te ondersteunen?

Mijn eerste les in IT was opgebouwd rond het principe "Organiseer alvorens je automatiseer". Een principe waar keer op keer tegen gezondigd wordt ondanks alle grote theoriën en methodes. Door terug te grijpen naar de initiële doelstellingen en door de huidige werkmethode - het (business) process - onder ogen te zien, kunt u vaak meer uitsparen dan door te automatiseren. Efficiente werkmethodes en een organisatie die daar op afgesteld is, maken de automatisatie efficiënter en beheersbaarder.

Een voorbeeld dat een softwareoplossing niet ingewikkeld hoeft te zijn? Onderstaande links verwijzen naar Excel spreadsheets die kunnen gebruikt worden voor zelftraining. Enkele zijn al uitgewerkt. Maar de moraal is dat het gebruik van enkele Excel functies met wat creativiteit en interessant concept opleveren zonder zware financiële inspanningen (niet dat Excel de oplossing is voor alles).

Nederlandse werkwoorden

Franse werkwoorden

Engelse werkwoorden

VB-Consult begeleidt uw naar een eenvoudige en beheersbare oplossing.

 Terug naar het Praktijk-archief