Waarom mislukken IT-projecten zo vaak?

De voornaamste reden is de informatica te zien als een eiland binnen het bedrijf.

Het gevolg hiervan is dat men veel te weinig of helemaal geen rekening houdt met:

de bedrijfscultuur;

de verzuchtingen van de eindgebruikers;

de dagelijkse realiteit op de werkvloer of het kantoor;

de manier waarop het bedrijf is georganiseerd;

de impact op gewoonten en gebruiken binnen de organisatie;

het informeren, opleiden en coachen van alle medewerkers (van hoog tot laag) voor wie het IT-project een impact gaat hebben op hun werk.

VB-Consult biedt u een open en objectieve analyse van het brede werkveld waarbinnen uw IT-project wordt uitgevoerd.

Terug naar het Praktijk-archief