Succesvol informatiseren

Het is een illusie te denken dat een IT-project succesvol is als de laatste bug uit de toepassing is verwijderd. Op dat moment ben je eigenlijk pas halfweg.

de geïntroduceerde veranderingen moeten blijvend en duurzaam opgenomen worden in de organisatie;

de toepassing moet onderhouden kunnen worden;

alle medewerkers die met de nieuwe toepassing te maken krijgen, moeten opgeleid en gecoached worden;

er moet een behoorlijk functionerende help-desk opgezet worden;

er moet heldere en begrijpbare documentatie over de toepassing beschikbaar zijn;

VB-Consult gaat tot de finish om uw IT-project met succes te realiseren!

Terug naar het Praktijk-archief